Böcker

Dessa böcker finns att köpa till bra priser hos oss på Sveriges VVS-museum.
”Stockholms rörinstallatörer i tiden 1960-2010” kostar 620 kronor och medlemmar köper den för 475 kronor.
 
”Varmt och vädrat” kostar 395 kronor och 295 kronor för medlemmar.
 
”Historien om Ahlsell” kostar 180 kronor för alla.