Besök av Georg Fischer +GF+

Vi har haft besök av ledningsgruppen från Georg Fischer +GF+ . De hade en heldags konferens som avslutades med en guidad tur på museet.
De lämnade ett tydligt spår efter sig, som ni kan se på bilden.