Besök av installationsledare från NCC

Den 20 oktober 2016 besöktes Sveriges VVS-museum av ett 40-tal installationsledare från NCC. Under dagen blandades föreläsningar med grupparbeten och demonstration av hur flöden och tryck i anläggningar justeras