Besök av Installatörsföretagen

I dag har Installatörsföretagen besökt oss med ca 25 deltagare. De hade bokat in en föreläsning om stresshantering och psykisk ohälsa. Deltagarna  lyssnade först på Tina Svenlert som pratade om stresshantering. Därefter pratade den inbjudne föreläsaren Linn Harstäde, Ekvivalens AB, om psykisk ohälsa under rubriken ”Jag är ett riktigt jävla psykfall”.