Besök av Möckelngymnasiet

Möckelngymnasiet i Karlskoga besökte museet i veckan med sina tredjeårselever på VVS-programmet.
På museet gavs en VVS-historisk information, och vår medlemsorganisation WaterAid informerade om sin biståndsverksamhet.