Besök av Säker Vatten

I veckan hade Säker Vatten två inbokade referensgruppsmöten på museet. VVS leverantörer var inbjudna för att komma med synpunkter på branschreglerna inför kommande revidering. Mötet avslutades med lunch och en kort information av Rolf om Sveriges VVS-museum.