Besök av Stockholms byggnadstekniska gymnasium

En av eleverna sa så här: ”jag visste inte att det här fanns, vad coolt!”