Besök av Tommi Eklund från Assemblin

Tommi Eklund kalkylchef på vårt medlemsföretag Assemblin har besökt museet. Tommi studerade VVS branschens gamla ackordsprislistor med partimmar i vårt bibliotek. Med gårdagens kalkylsystem var det mycket enklare att prissätta och tidssätta mer detaljer än i nuvarande ackordsystem/normtid och av den anledningen är partimmesystemet återigen intressant, säger Tommi Eklund.

Bilden kan innehålla: 1 person, sitter