Bli medlem i vvs-branschens nya mötesplats

Grundmedlem

Medlemskap för branschorganisationer*. En kommersiell aktör kan inte vara grundmedlem. Grundmedlem ska företrädas av namngiven person. Grundmedlem är ständig medlem och medlemskapet är inte tidsbegränsat. Logotype (namn) på organisationen anslås på tavla på museet.

Medlemsavgift Grundmedlem: 10.000:-/år

Grundmedlemmarna ska vid vart tillfälle äga kontroll över museets föremål och ha vetorätt i föreningens styrelse, ha vetorätt gällande beslut om museets nedläggning och skingring av museets föremål.

*VVS Företagen, Rörgrossistföreningen, VVS Fabrikanternas Råd, Svenska Kyl och Värmepumpsföreningen, Svensk Ventilation, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF).