Bli medlem i vvs-branschens nya mötesplats

Stödmedlem

Medlemskap för företag med tydligt engagemang och som vill ge ett påtagligt ekonomiskt stöd.

Medlemsavgift Stödmedlem: 30.000:-/år

Stödmedlem kan vara ett företag med tydligt engagemang som ger påtagbart ekonomiskt stöd.
Stödmedlem erlägger en årlig medlemsavgift som uppgår till Kronor 30 000:-
Logotype (namn) på stödmedlem anslås på tavla i museets lokal och på museets hemsida med länk till egen hemsida.