Flera besökare på museet

I veckan som gick hade vi besök av en klass årskurs 7 och två årskurs 6 från Theaskolan totalt 80 elever.
Under söndagens öppna hus var det en jämn ström av besökare.