Föreningen hade årsstämma den 24 april

Föreningen hade stämma den 24 april.
De närvarande medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen och årsbokslut för år 2017.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Till styrelse omvaldes Ingemar Essebro, Mikael Falk, Göran Swedréus och Rolf Levin.
Ingemar Essebro kvarstår därmed som Föreningens Ordförande.
Till revisorer omvaldes Kjell Lindgren och Patrik Samson.
Till valberedning valdes Frank Backman, Rolf Kling och Thomas Helmersson.
Efter mötet åt mötesdeltagarna en enkel måltid och diskuterade hur museet kan utvecklas framöver.