Hyra lokaler

Konferensrum  Ej medlem Medlemsföretag
En period 1 500 kronor 1 000 kronor
Två perioder 2 400 kronor 1 700 kronor
Tre perioder 3 200 kronor 2 200 kronor
Föreläsningssal
En period 2 000 kronor 1 500 kronor
Två perioder 3 500 kronor 2 500 kronor
Tre perioder 4 300 kronor 3 000 kronor
Medlemsförening    500 kronor/period
Övriga föreningar 1 000 kronor/period