Kulturarvsdagen den 8 september 2019

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Vi deltar i Kulturarvsdagen och har öppet Söndagen den 8 september klockan 11.00-16.00.        

                

Guidning på museet under dagen där vi visar och berättar hur värme, ventilation och sanitet har utvecklats i Sverige sedan 1850-talet. Alla barn och vuxna är välkomna, det är fri entré denna dag. På museet finns tillgång till kaffeservering.

Klockan 14.00 berättar Christer Nordemo om den historiska utvecklingen ”från zinkbalja till jacuzzi”.

 

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 70 000 lokala evenemang. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar i European Heritage Days. Det är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare.