Museet fortsätter att utvecklas

Arbetet fortsätter med att skapa rum för olika miljöer.

T ex pumpar, sanitetsporslin, radiatorer och radiatorventiler.