PRO Byggettan höll årsmöte

PRO Byggettan genomförde sitt årsmöte på museet i februari. Ca 50 medlemmar lyssnade inledningsvis på trubaduren Göran Saari. Efter mötet var det kaffedrickande och gamla minnen som avhandlades vid kaffeborden.