Rolf Kling besöker museet

Rolf Kling, en auktoritet i VVS-branschen, besökte oss i går, där han deltog i Säker Vattens referensgruppsmöte. Rolf var med och lade ner det gamla VVS-museet i Katrineholm och var en stark kraft till att flytta museet till Bromma i Stockholm.
Hur uppfattar du museet i dag? Rolf säger: – Det ger en historisk beskrivning av VVS-branschen i ett aktivt museum. Det är en utmärkt träffpunkt för branschen och ger en möjlighet för allmänheten att träffas och lära sig. När man ser på oss ska man tänka att vi är en hi-tech bransch som kräver kunskap och erfarenhet.
Rolfs devis är: ”Ju mer vi promotar VVS-branschen ju mer pengar tjänar vi!”