Stipendium från Byggnads

Sveriges VVS-museum fick på Byggnads kongress i Göteborg ta emot ett stipendium på 10 000 kronor och ett hedersomnämnande.
Byggnads kulturstipendiekommitté delar varje år ut kulturstipendier. I år var det över sexhundra sökande och 20 som belönades. På bilden ses intendent Rolf Levin ta emot utmärkelsen.