Studiecirkel med forskning om Stockholms VVS-historia

Sveriges VVS-museum, PRO Byggettan och Energi & miljötekniska föreningen erbjuder seniorer i respektive organisation en forskande studiecirkel. Vi startar torsdagen den 18 januari klockan 10.00 på museet Archimedesvägen 1 och träffas därefter var 14:de dag. Tvärbanans hållplats är Karlsbodavägen. Det finns gott om parkeringsplatser vid museet. Varje träff beräknas pågå två timmar.
Mellan träffarna arbetar mindre grupper med olika forskningsområden t ex vatten, avlopp, värme, fjärrvärme, gas m.fl.
Anmälan och frågor sker till Rolf Levin på tel 070 262 72 44 eller mail rolf.levin@me.com