Sveriges VVS-museum önskar God Jul och Gott Nytt År

Vi tackar tomten Bernt Lundberg för lyktan. Den användes för att varna när gatan/trottoaren var uppgrävd i samband med VA-arbeten under andra världskriget. Lyktan var liten och innehöll inte så mycket åtråvärd fotogen.