Sveriges VVS-museum tackar Rune Rosenqvist

Rune är museets hittills äldsta besökare. Han fyllde 100 år den 30 juli. Rune har nu skänkt sitt rörcertifikat till museet eftersom han inte tänker utföra några fler rörinstallationer. Certifikatet utfärdades 1965 av Rörledningsfackets centrala lärlingsnämnd. Certifikatet finns nu inramat på Sveriges VVS-museum.