Tack för Ahlsells samlade verksamhetsberättelser

Tack till Per Friberg som samlat Ahlsells verksamhetsberättelser under sin 35 åriga anställningstid i bolaget. Nu är Per pensionär.