Tack för den fina mässingskranen

Vi tackar Kenth Edlund som skänkt den vackra mässingskranen samt

ett flertal böcker.