Tack till Anders Hamarwall för gåva

Vi tackar Anders Hamarwall för utrustningen som Anders använt för att kalibrera mätinstrument för luftflöden i ventilation.