Tack till Anders Hammarwall för gåva

Tack till Anders Hammarwall som skänkt gamla ritningar bla från Riksdagshuset i Stockholm uppförande 1897-1905. Anders visade också en tavla med sin farfar C A A Hammarwall, som var en tidig medlem i Svenska Värme och Sanitetstekniska föreningen.