Tack till Erik Nygren

Vi tackar Erik Nygren för gåvor i form av utbildningsmaterial av äldre utgåvor. Erik till hör gruppen ideellt museiarbete med oljeeldning som specialitet.