Tack till Gun och Anders Lebreus för gåva

Vi tackar Gun och Anders Lebreus för ett torrdass med separering av urinen, troligen från 1920-talet.