Tack till Karlstads kommun och KVT

Vi tackar för dessa jättefina skoltoaletter som skänkts av Karlstads kommun och Klimat& VVS-teknik i Värmland, som även demonterat toaletterna.

I skolbyggnaden från 1956 var det tidigare trä- och syslöjd på vardera sida om toalettbyggnaden. I Edsvalla skola har det varit skolverksamhet i drygt 100 år.