Tack till Ruben Aronsson

Vi tackar Stockholms Byggnadsförenings Ruben Aronsson för boken Stora Brobyggare.