Tack till Ruben Aronsson


Vi tackar Stockholms Byggnadsförenings Ruben Aronsson för boken Stora Brobyggare.