Tack till Sune Gidgård

Vi tackar Sune för gåvorna till museets samlingar.
annat svets-elektroder och rensnålar till svetsmunstycken.