Välkommen på Öppet hus onsdagen den 23 oktober

Vi guidar och berättar om hur värme, ventilation och sanitet, VVS, har utvecklats i Sverige sedan 1850-talet, och framhåller vikten av rent vatten och avlopp. Vi brukar säga: ” Hur VVS-branschen varit med och utvecklat det svenska samhället från Lort-Sverige till världens högsta levnadsstandard”. På museet kommer ni bland annat få se en handvevad tvättmaskin, toaletter från 1800-talet och hundraåriga verktyg och mycket mer.

Alla är varmt välkomna!

På museet finns tillgång till kaffeservering.