Vetgiriga deltagare på utbildning

VVS-företagen i Stockholm anordnade utbildning i projektekonomi steg 1, den 14 september på museet.