Vi tackar Arne Tegnemo för gåva

Vi tackar Arne Tegnemo, Teno Värme Teknik AB, för gasmätaren för polletter från 1947.