Vi tackar för den fina mätutrustningen

Tack till PE Teknik Arkitektur, Hanna Igelström och Charlotte Nygren

för mätutrustningen som skänkts till museet.