Vi tackar för den fina mätutrustningen

Vi tackar Frank Gubert för mätutrustningen.
Guberts ingenjörsbyrå lades ned 2022 efter 70 års verksamhet. Nu skänker Frank en gammal fuktmätare en luftflödesmätare och en ljudmätare.