Vi tackar för gasspisen som skänkts till samlingarna

Mats och Anneli Hammarlund har skänkt en gasspis från 1950 talet till museet.
Spisen kompletterar vår historia om gasinstallationer. Vi tackar för gåvan!