Vi tackar Peter Lindholm, Rörinstallationer Malmö AB

Peter åkte från Malmö till vårt öppna hus för att överlämna denna

blandare från 1920-talet.